P-P-MAT, celní jednatelství
česká verze english version deutche version

novinky
informace
profil
služby
školení
ceník
kontakty
odkazy

Informace
zasílání aktuálních informací na Váš e-mail

Zákon o obalech a dovoz zboží ze zahraničí21.08.2002 08:28
Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, který se velmi výrazně dotýká i dovozu zboží ze zahraničí a tím i celní problematiky. Přímo ustanovením tohoto zákona - ustanovením § 41 zákona o obalech byla celní správa pověřena kontrolou dodržování zákona o obalech u obalů dovážených ze zahraničí do ČR a to jak prázdných obalů jako samostatného zboží, tak obalů ve kterých jsou baleny jiné dovážené výrobky do ČR. více>>

Změna v systému celních preferencí09.01.2002 15:52
Od 1.1.2002 vstupuje v platnost a realizuje se nová dvoustranná preferenční dohoda o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskem. více>>

Nový celní sazebník pro rok 200209.01.2002 15:38
Nový celní sazebník pro rok 2002 - nařízení vlády č. 480/2001 Sb. V roce 2002 se sešly revize jak Harmonizovaného systému tak Kombinované nomenklatury EU a proto jsou změny v nomenklaturách celního sazebníku četné. Velmi výrazné změny jsou v měrných jednotkách. více>>

Novela celního zákona č. 13/1993 Sb.09.01.2002 15:12
Novela celního zákona č. 13/1993 Sb. - zákon č. 1/2002 Sb. představuje velmi podstatný zásah do všech ustanovení celního zákona. Novela nabývá účinnosti 1.7.2002. Od 1.10.2002 přestanou platit rozhodnutí MFČR o povolení nezajišťovat celní dluh vydaná před 1.7.2002. Dále přestanou platit veškerá rozhodnutí celní správy o povolení používat režimy s ekonomickými účinky a povolení provozovat celní sklad, povolení zajišťovat globálně celní dluh pro ostatní operace než režim tranzitu, povolení zajišťovat celní dluh paušální zárukou, která byla vydána před datem 1.7.2002. více>>

Víno a celní předpisy04.04.2001 18:46
Situace v oblasti zahraničního obchodu s vínem je následující:
Obchodní činnost s touto komoditou je volná, nepodléhá žádné licenci, tj. ani dovozní, ani vývozní. Stát má zájem regulovat pouze kvalitu a působit nepřímo na dovozce vína, aby neohrožovali svými dovozy tuzemské vinařství. Při vývozu vína z ČR nemá Česká republika žádná omezující opatření, ani žádné mimořádné povinnosti kladené na vývozce. více>>

Celní úřad požaduje DIČ12.12.2000 20:53
Celní úřad požaduje DIČ jako povinný údaj každého podnikatelského subjektu ve smyslu § 33 odst. 1 Zákona o správě daní a poplatků, z.č.: 337/1992 Sb. ve znění pozdějších novel. více>>

Změny celního sazebníku, nařízení vlády č. 318/99 Sb.07.11.2000 08:32
  • Nařízení vlády č. 178/2000 Sb., kterým se stanovují sazby dovozního cla pro zboží - nomenklatura 040310, pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.
  • Nařízení vlády č. 356/2000 Sb., kterým se stanovují sazby dovozního cla pro zboží - nomenklatura 55041000, pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí
více>>

Změny ve vyplňování celních prohlášení - JCD02.11.2000 18:19
Opatření Ministerstva financí č. 39/2000, publikované ve Sbírce zákonů ČR v částce 94, kterým se oznamují změny při vyplňování celních prohlášení - JCD. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 9.10.2000. více>>

Změny v preferenčním obchodu s Evropskou unií02.11.2000 18:07
Nařízení vlády č. 180/2000 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z EU. Tento právní předpis nabyl účinnosti dnem 1.7.2000 a je platný do 30.6.2001. více>>

Ochranná ekonomická opatření v zahraničním obchodě02.11.2000 17:16
  • Realizace zákona č. 62/2000 Sb.
  • Nařízení vlády č. 185/2000 Sb.
  • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/2000 Sb.
  • Nařízení vlády č. 179/2000 Sb.
více>>

Postup celního úřadu při určení hodnoty při postupném prodeji23.06.2000 10:32
DPH při prodeji zboží ve veřejném celním skladu dovozcem jinému subjektu s navýšením prodejní ceny proti ceně dovozní je upraveno souborem právních ustanovení, které tvoří §7 odst. 2, písm. h) zákona o DPH č. 588/92 Sb., §14, odst. 23 a §17, odst. 3, téhož zákona. Od 1. 4. 2000 se předmětem DPH stává dodání zahraničního zboží v celních režimech, ve kterých nevzniká povinnost vyměření DPH, a to pokud je prodáváno za cenu vyšší než pořizovací. Příkladem může být prodej zboží v režimu uskladnění ve veřejném celním skladu. Základem daně v těchto případech je rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou (dovozní cenou). více>>

Změna zákona o dani z přidané hodnoty01.06.2000 11:34
Od 1. dubna 2000 dochází k rozsáhlým změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty. Z oblasti dovozu, vývozu zboží a služeb a vztahů DPH k cizincům, jsou nejzávažnějšími změnami:
  • DPH při prodeji zboží ve veřejném celním skladu dovozcem jinému subjektu s navýšením prodejní ceny proti ceně dovozní
  • upřesnění nároku na odpočet daně, zejména u celního režimu dočasného použití v tuzemsku
  • vracení DPH zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží
  • nově sestavený seznam zboží podléhajícího snížené sazbě.
více>>

Změny v provádění Mezinárodní úmluvy o společném tranzitu24.05.2000 18:26
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 176/96 Sb. Změny v provádění Úmluvy o společném tranzitu, které směřují ke zvýšení průjezdnosti hraničních přechodů urychlením odbavovacího procesu. Změny jsou realizovány s časovou účinností od 1. dubna 2000 více>>

Změny ve vyplňování písemného celního prohlášení (JCD)24.05.2000 17:59
Opatření Ministerstva financí č. 15/2000 publikované ve Sbírce zákonů ČR ze dne 31. března 2000, částka č. 27. Účinnost opatření je od 1. dubna 2000. více>>

INCOTERMS 200024.05.2000 17:39
Mezinárodní obchodní komora v Paříži v závěru roku 1999 provedla revizi Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek Incoterms 1990 a s úpravou položek FAS, DEO a FCA byla novelizovaná pravidla vydána jako INCOTERMS 2000. více>>

Licenční řízení24.05.2000 17:13
Zákon č. 62/2000 Sb. o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů. Účinnost od 1. července 2000. Tímto zákonem se k datu účinnosti ruší dosavadní vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 560/91 Sb. více>>

Změna v živnostenském oprávnění pro provozování činnosti celních jednatelství24.05.2000 12:29
Novela živnostenského zákona - zákon č. 356/99 Sb. nově upravila živnostenské provozování činnosti celních jednatelství, kdy z volné živnosti zařadila živnost "Zastupování v celním řízení" mezi živnosti vázané s podmínkou splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií. Pro splnění podmínek stanovených pro vázanou živnost zákonem byla stanovena lhůta 1 roku, takže končí dnem 1. března 2001. více>>

Datum: 26.07.2024
Čas: 04:58:57

 Informace e-mailem
 nápověda - odhlášení

 
 novinky     informace

 Podporujeme projekt

Export do SRN

 Podpořte náš server

Klikněte si pro více informací
zpět na předchozí stránku
tisk stránky
poslat odkaz e-mailem

nahoru home kontakt e-mail
(c) 2000-2006 powered by cekit.cz